Algemeen huisarts met een bijzondere interesse in de urologie en de gynaecologie. Zij volgde de kaderopleiding urogynaecologie van het Nederlands Huisartsen Genootschap en heeft op dit gebied een consulterende functie voor collega’s van de coöperatie. K. Prins is afwezig tot oktober 2017.
E:
Info@devriesprins.nl

K. Prins, Huisarts