De kwaliteit van de zorg voor sommige chronische patiënten, zoals bijvoorbeeld die met suikerziekte (diabetes), chronische longklachten (COPD) en hart en vaatziekten kan nog beter als al deze patiënten op regelmatige basis in de praktijk gezien worden. De inzet van een gespecialiseerde praktijkverpleegkundige maakt dit mogelijk.
Beiden zijn gespecialiseerde verpleegkundigen, die als praktijkondersteuner aan onze praktijk zijn verbonden. De praktijkverpleegkundige is in staat zelf een oordeel te vormen over de toestand van een patiënt en kan de patiënt begeleiden en voorlichten.
Annelies Jonkheijm is verpleegkundige en werkte jarenlang op de afdeling interne geneeskunde van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis, waar zij ondermeer spreekuren hield voor patiënten met darmklachten. Zij is gecertificeerd praktijkondersteuner.
Annemarie Langenberg is verpleegkundige, doktersassistente en gecertificeerd praktijkondersteuner.
De praktijkverpleegkundige heeft regelmatig overleg met de huisarts over de patiënten. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.
De kosten van een bezoek bij de praktijkondersteuner worden volledig vergoed door uw verzekeraar.
Bij het organiseren van de zorg voor deze patiëntengroepen wordt de praktijk ondersteunt door “
Periscaldes
E:
poh@devriesprins.nl
A. Langenberg en A. Jonkheijm, praktijkverpleegkundigen