J. Polderdijk, POH-GGZ
H. Sabben, POH-GGZ
Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid
Mevrouw Sabben en mevrouw Polderdijk zijn in onze praktijk werkzaam als POH-GGZ. Zij verlenen steun bij allerlei problemen die mensen kunnen ondervinden op psychisch en emotioneel gebied en begeleiden patiënten met psychische ziekten. U kunt via de huisarts bij een van hen terecht.