Charlotte Kempe is een specialiste op het gebied van de behandeling en advisering van diabetespatienten. Patienten die moeilijker zijn in te stellen en zij die insuline nodig hebben kunnen bij haar terecht. Zij behandelt de patienten in nauw overleg met de praktijkverpleegkundige en de huisarts. Tot mei 2013 vervangt zij tijdelijk één van de praktijkverpleegkundigen in verband met ziekte.
C. Kempe, Diabetesverpleegkundige