Praktijknummer: 0118-628234

Via het praktijknummer krijgt u eerst een keuzemenu. U kiest 1 voor spoed of 2 voor herhaalrecepten. Als u kiest voor 3 krijgt u de doktersassistente aan de telefoon. Met haar maakt u afspraken. Bij de assistente kunt u ook met vragen terecht.

Maakt u gebruik van de vaste opbeltijden:
8.00-10.00 afspraken maken
recepten aanvragen, aanvraag telefonisch spreekuur
visites aanvragen
13.30 - 14.30 terugbelspreekuur huisarts
16.00-16.30 Assistente is bereikbaar voor diverse vragen


Spoednummer: 0118-628234

Wanneer er dringend medische hulp nodig is toetst u nadat u het praktijknummer gebeld hebt een 1 en u wordt binnen 30 seconden met een medewerker doorverbonden.

In levensbedreigende situaties belt u 112