Hoe gaan we om met ethische vragen?
Mensen verschillen in hun opvattingen over het leven. Iemands opvatting, kerkelijke achtergrond of overtuiging bepalen tot op zekere hoogte de keuzes en beslissingen die een mens in het leven maakt. Dit geldt ook voor artsen. Voordat u kiest voor een huisarts is het belangrijk te weten hoe deze over bepaalde dingen denkt.

Ons uitgangspunt is dat iedere patiënt, ongeacht zijn of haar achtergrond, goed geholpen moet kunnen worden in onze praktijk. Wij zorgen er ook voor dat onze medewerkers met dit uitgangspunt werken.

Anticonceptie

Vanzelfsprekend kunt u in onze praktijk terecht om een geschikte vorm van anticonceptie te bespreken. Wij zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden en denken dat anticonceptie een belangrijk instrument is bij het plannen van iemands leven.

Abortus, overtijd behandeling, morning after pil

De morning after pil is zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar. Wij verwijzen vrouwen met een abortuswens door naar een abortuskliniek, meestal CASA in Goes. U kunt altijd een afspraak maken om hierover met een van ons te praten, ook als een beslissing nog niet duidelijk is. Misschien kunnen wij helpen. Hierbij geldt dat het belangrijk is niet te wachten met zo'n gesprek. Hoe sneller u na het onbeschermde seksuele contact actie onderneemt, hoe minder belastend de ingreep is.

Euthanasie

Gelukkig leven wij in een land waar euthanasie is toegestaan. Als er sprake is van ondraaglijk lijden bij een niet te genezen ziekte, is euthanasie een optie die met ons bespreekbaar is.

Voor een euthanasie plaats kan vinden moet wel aan alle voorwaarden zijn voldaan, die de Nederlandse wet stelt en de huisarts moet, samen met u, tot de overtuiging zijn gekomen dat er geen andere opties zijn. Gelukkig komt zo'n situatie maar weinig voor.

Het uitvoeren van een euthanasie is belastend voor de arts. Toch is het belangrijk te weten dat u altijd het onderwerp euthanasie bij ons ter sprake kunt brengen. Wij willen graag weten hoe onze patiënten hierover denken, ook als het levenseinde nog heel ver weg is. Daarom nemen wij soms zelf het initiatief hierover met u te spreken.

Meer informatie biedt de website van de rijksoverheid