Geschiedenis van de getijdenmolen aan de Stadsschuur

De praktijk is gevestigd in een oude watermolen aan de stadsschuur. De molen dateert uit 1551. De molen maakte gebruik van het verschil in waterniveau tussen eb en vloed. Per getij was de molen 4 a 5 uur in bedrijf. Zo kon graan worden gemalen, ook wanneer er geen wind was. Toen in de 19e eeuw de haven steeds verder verzandde en het verschil tussen eb en vloed daardoor kleiner werd zijn de getijmolens in onbruik geraakt. Als laatste werd in 1858 de getijmolen aan de stadsschuur buiten gebruik gesteld.
Het gebouw is in de 20e eeuw gebruikt als opzichterskantoor, als kantoor van de havenmeester, als woonhuis, als dierenartsenpraktijk en als kantoor van de gemeente Middelburg.
 
(bron: Bewogen van Eb en Vloed, getijmolens, in het bijzonder die van Middelburg, Egbert van Wijk, Uitgeverij de koperen tuin, Goes)